Gedicht met lengte van 70 meter langs fietspad Suwâld

Met het wegblazen van vele herfstbladeren onthulde gedeputeerde Bertus Mulder van cultuur op 2 november 2006 het tweede Friese kunstwerk aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl bij de Monnikenweg naar de Zonnepont nabij Suwâld. Het 70 meter lange gedicht van Benne van der Velde ‘Gegrond’ is een poëtische herinnering van wat is geweest en wat is. Beeldend kunstenaar Erwin Adema heeft het gedicht op niet alledaagse wijze in witte en gele letters van thermoplast op het asfalt laten aanbrengen. ‘Gegrond’ is één van de dertien kunstprojecten die gedurende dit en volgend jaar gerealiseerd worden langs de gehele vaarweg Lemmer-Delfzijl. De naam WOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken ontstaat langs de drie kanalen in de provincies Groningen en Fryslân.

Het gedicht ‘Gegrond’ strekt zich uit over een lengte van 70 meter, op de weg richting de Zonnepont nabij Suwâld. Dichter Benne van der Velde schreef zijn gedicht vanuit de herinneringen die hij als voormalig pontbediende heeft. Van der Velde werkte ruim tien jaar op een pont en de keuze voor een kunstwerk op deze plek was dan ook snel gemaakt. Beeldend kunstenaar Erwin Adema is dyslectisch, hetgeen terugkomt in de spatiering en de verdeling van de tekst over het wegdek. Hierdoor ontstaat er op speelse wijze een dynamiek in het tekstbeeld. Woorden die verwijzen naar het water, de pont en het transport zijn in een gele kleur weergegeven.

Het kunstobject ‘Gegrond’ is onderdeel van het kunstproject WOORDENSTROOM dat in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Aanleiding voor het kunstproject zijn de verbeteringswerken; de vaarweg wordt verbreed en verdiept en de doorvaarhoogte van bruggen wordt vergroot. De vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl, en is een belangrijke schakel in het Europees vaarwegennet. Haar rol voor de aan- en/of afvoer van goederen is ook voor de regio van grote betekenis.
In totaal worden 13 taalkunstprojecten langs de vaarweg gerealiseerd door koppels uit enerzijds typografen/kunstenaars en anderzijds dichters/schrijvers.

 

 

Het gedicht van Benne van der Velde

GEGROND
ALS IK DOORDRA
AIDE MET DE SCHR
OEF AAN SOORTGE
LIJKE BAND GELEGE
N GESMEERD VOOR
KEREN MANOEUVRE
REN BLEEF HET VET
WANT WIL NIET STRO
EF BEVRIJDT DAAR D
OOR DEZELFDE DAG
EN VASTE EINDJES T
USSEN VOOR EN NA
ELK ZWETEN WERD
BREED UITGEMETEN
IN DE GOLVEN STRO
OM QUA LAGEN OP D
E HORIZON VAN LINK
S NAAR RECHTS VOO
RUIT WEER KADE WA
AR WE LAADDEN KON
IK 18 UREN VOORTBO
RDUREN GEREGELD
MET 1 STROPPIE SLE
CHTS IK HEB HET LAN
D AAN HET EINDE VAN
DE PONT